Stap 1: ideeënbus 

Ver­tel je idee­ën over een nieu­we wijk bij Buitenpost. 

De idee­ën­bus is de eer­ste stap van drie in de gebieds­di­a­loog. Hier kunt u uw idee­ën over een nieu­we wijk bij Bui­ten­post kwijt. Van­we­ge regel­ge­ving en om spam pro­be­ren te voor­ko­men, moe­ten gespreks­deel­ne­mers inge­logd zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. 

Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de ideeënbus.

Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

Vertel ons uw gedachten over en ideeën voor een nieuwe woonwijk bij Buitenpost

Onder­wer­penLaat­ste bericht
De vaart betrek­ken in de wijk.Door Edwin Hoving1 ant­woord · 334 keer beke­kenLaat­ste bericht: 2 jaar gele­den · Jack Hoving
Ruim­te voor beest­jesDoor Marij­ke Wou­da0 ant­woor­den · 423 keer beke­kenLaat­ste bericht: 3 jaar gele­den · Marij­ke Wouda
Samen ver­war­menDoor Bart Lemstra2 ant­woor­den · 407 keer beke­kenLaat­ste bericht: 3 jaar gele­den · Jack Hoving

De forum­spel­re­gels zijn hier te lezen.